Ίδρυση του DHI Global Medical Group

Ο Κωνσταντίνος Γιώτης ιδρύει το DHI Global Medical Group στην California των ΗΠΑ

Ας μιλήσουμε!