Αποτέλεσμα Scalp Micropigmentation #4

Scalp Micropigmentation Το Scalp Micropigmentation είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη μέθοδος αποκατάστασης των μαλλιών, ιδανική ακόμα και σε περιπτώσεις υπερβολικά προχωρημένης τριχόπτωσης. Το Scalp Micropigmentation μπορεί να εφαρμόστεί στην φαλακτρή περιοχή σε μορφή μικρών στιγμάτων ή γραμμών, με μια χρωστική, μη τοξική, βαφή, σε χρώμα που είναι παρόμοιο με αυτό των μαλλιών, προσομοιάζοντας κοντές τρίχες για…

Αποτέλεσμα Scalp Micropigmentation #3

Scalp Micropigmentation Το Scalp Micropigmentation είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη μέθοδος αποκατάστασης των μαλλιών, ιδανική ακόμα και σε περιπτώσεις υπερβολικά προχωρημένης τριχόπτωσης. Το Scalp Micropigmentation μπορεί να εφαρμόστεί στην φαλακτρή περιοχή σε μορφή μικρών στιγμάτων ή γραμμών, με μια χρωστική, μη τοξική, βαφή, σε χρώμα που είναι παρόμοιο με αυτό των μαλλιών, προσομοιάζοντας κοντές τρίχες για…

Αποτέλεσμα Scalp Micropigmentation #1

Scalp Micropigmentation Το Scalp Micropigmentation είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη μέθοδος αποκατάστασης των μαλλιών, ιδανική ακόμα και σε περιπτώσεις υπερβολικά προχωρημένης τριχόπτωσης. Το Scalp Micropigmentation εφαρμόζεται στην περιοχή της αραίωσης ανάμεσα στα υπάρχοντα μαλλιά και σε μορφή μικρών στιγμάτων ή γραμμών, με μια χρωστική, μη τοξική, βαφή, σε χρώμα που είναι παρόμοιο με αυτό των μαλλιών,…

Αποτέλεσμα Scalp Micropigmentation #2

Scalp Micropigmentation Το Scalp Micropigmentation είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη μέθοδος αποκατάστασης των μαλλιών, ιδανική ακόμα και σε περιπτώσεις υπερβολικά προχωρημένης τριχόπτωσης. Το Scalp Micropigmentation μπορεί να εφαρμόστεί στην φαλακτρή περιοχή σε μορφή μικρών στιγμάτων ή γραμμών, με μια χρωστική, μη τοξική, βαφή, σε χρώμα που είναι παρόμοιο με αυτό των μαλλιών, προσομοιάζοντας κοντές τρίχες για…