DHI Sofia
5 Nikolai Ostrovski, Iztok
Sofia 1113
Bulgaria
Τηλέφωνο: +35929719657
Email: info@dhiglobal.com
Url: http://dhibulgaria.net/