Επιτυχία!

Το αίτημά σας για την λίστα ασθενών εστάλει. Μπορείτε να περιμενέτε την αποστολή της λίστας μέσω email τις επόμενες 1-2 εργάσιμες ημέρες.

Ελέγξτε τα εισερχόμενα στο email σας!

Μόλις σας στείλαμε μήνυμα μέσω email. Αν πήγε στο junk e-mail σας φροντίστε να το επισημάνετε ως μη-SPAM.