Παράνομες κλινικές και επικίνδυνες επεμβάσεις στην Τουρκία! Προσοχή στις απάτες!

Προειδοποίηση για τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν τα οικονομικά πακέτα μεταμόσχευσης μαλλιών που προσφέρονται από μη πιστοποιημένους γιατρούς και παράνομες κλινικές, απευθύνει η Διεθνής Εταιρία Χειρουργικής Αποκατάστασης Μαλλιών (ISHRS)