Τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών Follicular Unit Extraction (FUE)

Παρουσιάστηκε το 2001 από την DHI και αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ιστορία των μεταμοσχεύσεων μαλλιών. Το 2010, το DHI Global Medical Group εξέλιξε τη συγκεκριμένη τεχνική και παρουσίασε την απλούστερη, πιο ασφαλή και αποτελεσματικότερη μεταμόσχευση μαλλιών στον κόσμο, την Direct Hair Implantation.

Τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών Follicular Unit Transplant (FUT- Strip)

FUT- Strip ονομάζεται η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών που πραγματοποιείται με λήψη τριχοθυλακίων από την δότρια περιοχή, με αφαίρεση λωρίδας δερματικού κρημνού πάνω στον οποίο εμπεριέχονται τριχικοί θύλακες. Στις κλινικές του DHI Global Medical Group δεν εκτελούνται μεταμοσχεύσεις μαλλιών με την τεχνική FUT- Strip!